2015-07-28

Informacja o władzach MZBM Tychy

Dyrektor

mgr Hanna Skoczylas

 
Główny Księgowy

mgr Teresa Herda

 

Dział Pracowniczo-Administacyjny

Kierownik

mgr Jolanta Herbut

 

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Kierownik

mgr inż. Agata Goc

 

Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych

Kierownik

mgr Agnieszka Kowalska-Gruszka

 

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik

mgr Urszula Pisz

 

Zespół Informatyków

Koordynator

mgr inż. Krzysztof Klekot

 

Rejon Obsługi Mieszkańców nr I

Kierownik

mgr Agata Respondek-Szczepanek

 

Rejon ObsługiMieszkańców nr II

Kierownik

mgr Joanna Zaborowska

 

Rejon Obsługi Mieszkańców nr III

Kierownik

mgr inż. Leszek Pałys

 

Rejon Obsługi Mieszkańców nr IV

Kierownik

mgr Robert Klefas

 

Rejon Obsługi Mieszkańców nr V

Kierownik

mgr Blanka Szymon

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się