Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Usługa w zakresie napraw i konserwacji sprzętu IT MZBM Tychy
Usługa w zakresie napraw i konserwacji sprzętu informatycznego
oraz bieżąca dostawa tonerów, taśm do drukarek/faxu
będących na wyposażeniu MZBM Tychy.
10.01.2019 więcej
Informacja o wyborze oferty - Pełnienie nadzoru nad stanem BHP
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie
usługi w zakresie pełnienia nadzoru specjalistycznego nad
stanem BHP w MZBM Tychy
07.01.2019 więcej
Informacja o uniewżnieniu postępowania - Prenumerata elektroniczna
Informacja o unieważnieniu postępowania - Prenumerata prasy w
wersji elektronicznej na 2019 rok dla MZBM - Zadanie A i Zadanie
B
02.01.2019 więcej
Zaproszenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi w
zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Tychach
31.12.2018 więcej
Prenumerata prasy w wersji elektronicznej dla MZBM Tychy na 2019 rok
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację
zamówienia w zakresie prenumeraty prasy w wersji elektronicznej
dla MZBM Tychy na 2019 rok
21.12.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usług medycznych
Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usług medycznych dla
pracowników i innych osób wskazanych przez Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Tychach.
20.12.2018 więcej
Pełnienie nadzoru specjalistycznego nas stanem BHP w MZBM Tychy
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi
w zakresie pełnienia nadzoru specjalistycznego nad stanem BHP w
MZBM Tychy
19.12.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania - Prenumerata elektroniczna
Informacja o unieważnieniu postępowania - Prenumerata prasy w
wersji elektronicznej na 2019 rok dla MZBM Tychy - Zadanie B
19.12.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty - Prenumerata wersja papierowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prenumerata
prasy w wersji papierowej na 2019 rok dla MZBM Tychy - Zadanie A
19.12.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenia usług medycznych w 2019 r
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi w
zakresie świadczenia usług medycznych dla pracowników i innych
osób wskazanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w
Tychach.
17.12.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się