Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej przy ul. Budowlanych 67
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej przy ul. Budowlanych 67
25.03.2020 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty: mała architektura
Zaproszenie do złożenia oferty: mała architektura
31.03.2020 więcej
Informacja o wyborze oferty - Aktualizacja ESET Endpoint
Informacja o wyborze oferty - Aktualizacja ESET Endpoint
Protection Standard - 160 licencji
30.03.2020 więcej
Dezynfekcja budynku Dworca PKP - ul. Andersa 19 w Tychach
Dezynfekcja budynku Dworca PKP zlokalizowanego w Tychach przy ul.
Andersa 19, administrowanego przez Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych w Tychach
01.04.2020 więcej
Dezynfekcja (ozonowanie) - ROM nr I – V, Dyrekcja MZBM
Dezynfekcja (ozonowanie) pomieszczeń biurowych w Rejonach
Obsługi Mieszkańców nr I – V oraz Dyrekcji MZBM Tychy
01.04.2020 więcej
Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usług medycznych
Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usług medycznych dla
pracowników i innych osób wskazanych przez Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Tychach.
20.12.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenia usług medycznych w 2019 r
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi w
zakresie świadczenia usług medycznych dla pracowników i innych
osób wskazanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w
Tychach.
17.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się